Systeemwerk en trauma

Tijdens familieopstellingen of systemische coaching zien we vaak trauma actief worden. Persoonlijke trauma’s tonen zich tijdens opstellingen, maar ook systemische trauma’s.

Familieopstellingen zijn ruimtelijke voorstellingen van je familie van herkomst, of huidige gezin waarbij patronen of spanningsvelden zichtbaar gemaakt worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van representanten (mensen) of voorwerpen die in de ruimte geplaatst worden volgens je innerlijk beeld. Je kan opstellingen doen in welk systeem dan ook, vb een bedrijf, een school, een team,…

Systemische trauma’s zijn trauma’s die vaak generaties lang in het systeem worden doorgegeven en geleefd. Een misbruik van een meisje kan vele generaties later nog zijn effect hebben. Het meisje wordt vrouw en krijgt dochters die mannen gevaarlijk vinden. Haar zonen hebben gaan uit loyaliteit met de mama geen man durven worden. Zowel dochters als zonen kunnen problemen krijgen met relaties en seksualiteit. Dit kan een paar generaties doordeinen.

Systemische trauma’s dienen anders aangepakt dan persoonlijke trauma’s. Het is immers niet je eigen lichaam die dit heeft meegemaakt, maar je lichaamscellen hebben het trauma van iemand uit je systeem gekopieerd.

Ook bedrijven worden niet gespaard van trauma. Bepaalde bedrijfstakken hebben er continu mee te maken. Denk maar aan de traumatische interventies van brandweer, spoeddiensten, psychiatrische klinieken,… Maar ook bedrijven met minder intense interventies worden geconfronteerd met trauma, meer nu vanwege de crisis. Ontslagen in een bedrijf, werkongevallen, vroegere faillissementen, duistere herkomst van geld,… dit heeft allemaal zijn nefast effect op de vlotte werking van het bedrijf en op het welbevinden van de werknemers. Opnieuw kan dit vele jaren doorwerken, zelfs op een moment dat weinig herinnering nog bestaat van het origineel trauma. Dit kan met organisatieopstellingen getoond worden en weer in beweging gebracht worden.

Maatschappelijke trauma’s zijn trauma’s veroorzaakt door de maatschappij waarin we leven, door de samenleving. De katholieke kerk heeft zijn stempel gedrukt op onze westerse maatschappij en met zijn stempel ook trauma’s bezorgd rond vb seksualiteit en schaamte. Door de geschiedenis van al onze bezetters, hebben de Vlamingen geleerd om te zwijgen, ze zijn eerder naar binnen gericht. Als we dit vergelijken met vb de Nederlanders, merken we dat zij vele vragen hebben tijdens workshops en veel makkelijker contact maken met vreemden. De conflicten tussen Vlamingen en Walen zijn maatschappelijke trauma’s.

Collectieve trauma’s hebben een effect op mensen die behoren of willen behoren tot dezelfde groep. Ze hebben een ruimere invloed, op die ganse groep, die gemeenschap. Denk maar aan het effect van WOII op gans europa, op de joden in het bijzonder. Als we kijken naar de felle reactie van de Joden in Israel, dan is die zeker gestuurd door traumareactieptronen vanuit WOII. De Joden hebben een collectief trauma van in de jaren 1940 dat uitdeint tot nu en waarschijnlijk nog lang in de toekomst voelbaar zal zijn. Een ander voorbeeld is de slavernij en zijn effect tot heden. Het vrouwbeeld waaraan de meisjes nu in deze tijd moeten voldoen geeft anorexia trauma’s, dit was helemaal anders in de periode van Rubens. Het beëindigen van Sabena is een collectief trauma voor alle “sabena mensen”. Een sekte die zich in groep zelfmoord is een collectief trauma.

Al deze trauma’s kunnen makkelijk zichtbaar en voelbaar gemaakt worden met de techniek van opstellingen. Als opstellingen dan gecombineerd wordt met traumawerk, kan de energie weer in beweging gebracht worden en healing brengen.

Getuigenissen

Traumahealing is een bijzondere techniek. Je hoofd weet niet wat er gebeurt, je lichaam neemt over op zoek naar rust.

Katrien B.

De theorie van traumawerk helpt mij dagelijks in omgang met mensen. Ik heb eindelijk door wat aan de hand is in bepaalde situaties.

Els VK

Ik versta er niets van, maar het werkt. Meer is niet nodig.

Chantal K.

Ik dacht dat ik therapie-resistent was. Traumawerk gaat onwaarschijnlijk snel tot de essentie en dit op een veilige en eenvoudige manier.

Sofie VL

Ik had geen idee hoe een bedrijf een trauma kon hebben, nu is het mij echt wel duidelijk.

Stefaan DK

Nu is het duidelijk hoe we met de beste bedoelingen elkaar telkens in trauma duwden in onze relatie. Bedankt voor de inzichten!

Isabel en Geert VC

Ik dacht dat bij traumahealing veel drama en tranen te pas kwamen, niets is minder waar. Er wordt meer gelachen dan je je kan voorstellen.

Jan B.

Traumawerk is zo subtiel, zo krachtig en zo efficiënt dat ik niet versta dat niet meer mensen dit aanleren.

Carl F

Ik had geen idee hoeveel spanning ik in mijn lichaam had, voor mij was die spanning normaal. Nu voel ik het verschil!

Frank VDB

Ik had een totaal ander beeld van trauma. Iedereen heeft kleine trauma’s die blijkbaar wel alle dagen in de weg staan. Er lijkt eentje opgelost, Thanks.

Michel DK